Aktuality
Zprávy

Memorandum
Záštity

Studie

Partneři projektu

Česko zpívá
Smetanu

Kalendář akcí

Fotogalerie

Noty

Kontakty

dlazdice_modra_opravadlazdice_seda

 

S_ilustraceSmetana slaví.

A my společně s ním.

 

Aktuálně – Slet spolků v Praze

Prosíme o nahlášení skutečného počtu strávníků do úterý 28. 5. 2024.  Děkujeme.

V e-mailu jednoduše upřesněte počet zpěváků na Českou píseň do jednotlivých hl. sekcí:

S1      S2     A1     A2    T1    T2    B1     B2                         Děkujeme.

 

Organizačního vedoucího sboru, anebo jinou pověřenou osobu žádáme, aby shromažďoval všechny výdaje spojené s akcí. Ubytování, dopravu objednaným autobusem, budou poskytovatelé těchto služeb fakturovat přímo na fakturační adresu UČPS:

 

Unie českých pěveckých sborů               

Masarykovo nábřeží 248/16                              

110 00 Praha 1  

IČ: 00445045    

   

                                                                                   Fakturu pošlete na adresu sekretarat@ucps.cz

 

V případě nejasností se obracejte přímo na paní A. Rudolfovou, sekretariat@ucps.cz, tel.: +420 608 986 230  

 

Do poznámky uvedou: Fakturujeme Vám částku ….. Kč, za ubytování (přepravu) sbou XY na akci Česko zpívá Smetanu.

Hromadnou přepravu linkovými autobusy, vlakem, metrem hradí UČPS přímo. Organizační vedoucí schraňuje  všechny jízdenky. Menší sbory či sbory z velké dálky možná přijedou osobními automobily. Těm by se proplatila cesta nejspíše v ceně jízdného městskou hromadnou dopravou. Z důvodu parkování zvolte okraj Prahy a do centra se raději dopravte metrem, tramvajemi a autobusy MHD. 

Žádná položka není nároková. Naší snahou bude každému účastníku přispět dle našich možností. Prosíme o dodání fotky souboru v dobrém rozlišení ke zveřejnění v materiálech festivalu. Zašlete ji na e-mail rudolfova@ucps.cz Budou vydány programy. Přivezte s sebou své spolkové prapory.

 

Harmonogram na sobotu 8. 6. 2024 ve zkratce:

- příjezd do Prahy na určená shromaždiště (ZŠ sv. Voršily, Hlahol), zkoušky sborů (třídy, Hlahol)

Autobusy jsou většinou schopny zastavit v ulici Resslova.

Poté budete moci přijít ulicemi Na Zderaze a Pštrossova ke škole sv. Voršily. K dispozici tu budou učebny školy.

- od 10:30 (pozor, to změna), společný zpěv pěti písní na piazzetě ND (Věno, Aká si mi krásna, Napadly písně, Pan Buh vam zaplať, Hymna ČR)

- v 11:30 hodin oběd v jídelně ZŠ Brána jazyků dle rozpisu, Vojtěšská 216/13, Praha 1

- ve 14:00 zk.: 3 Smetanovy ženské sbory, Česká píseň, Hymna ČR před budovou Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí, Praha 1.  (Rozezpívání proběhne uvnitř budovy ve velkém zasedacím sále MHMP.)

- v 15:15 se uskuteční společný koncert všech sborů, předpokládaný konec v 16:00

- od 17:00 do 18:25 zpívá 1. skupina sborů v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí  své individuální repertoáry dle rozpisu (3 skladby), pak společné písně: Ktož jsú boží bojovníci, Hymna ČR – PŘESTÁVKA– Od 18:50 do 20:00 2. skupina sborů dle rozpisu.   

Stravování                  

Obědy (vývar, kuřecí řízek, brambor, salát, nápoj postmix) v ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ul. (kousek od ND) si nemusíte objednat, ale je to nevýhodné z finančního i časového hlediska. Stravu platíte proti faktuře vystavené „Unií“ nejpozději týden předem. Pokud někdo onemocní, dostane za něj oběd „do krabičky“. Bude-li mít o oběd zájem i řidič, zahrňte ho do počtu strávníků. Cena oběda včetně nákupu vod všem účastníkům, kávy apod. je 160 Kč. Káva se bude vařit  v Hlaholu, vody budou mít sbory na svých stanovištích. Obědy budou vydávány dle rozpisu od 11:30, poslední výdej proběhne ve 13:00.  Prosíme sbory, aby počty strávníků, které uvedli v příhlášce, potvrdili či upravili do úterý 28. 5. 2024 na                 e-mail sekretariat@ucps.cz.

 

Shromaždiště, místa zkoušek, další zázemí  

Pronajaté třídy budeme mít v ZŠ sv. Voršily v Praze, Ostrovní 2070/9, 11000 Praha 1, kde se sbory rozezpívají a připraví na svá krátká vystoupení. Třeba mít ladičku nebo malé „varhánky“. V případě zájmu o rozezpívání v Hlaholu nás kontaktujte.

 

Repertoár

Zaměřte se na českou hudbu minulosti i současnosti, na kulatá a pětková výročí českých skladatelů spojená s Rokem české hudby. V kostele sv. Mikuláše můžete uvádět nejen díla duchovní, ale i uměřená světská. Každý sbor musí zvládnout celou Českou píseň, je to věc sborové cti, dámské odbory pak trojici Smetanových ženských sborů. Podmínkou účasti na setkání je znát též společné písně  (notové materiály najdete na webu), které zazní na piazzetě ND  i a na Mariánském náměstí). Pokyny budou dále upřesňovány .

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi 

                                                                                  Mgr. Jaroslav Vávra

                                                                                     předseda UČPS

 

Rok_ceske_hudby_logo_horizontalni_cerne_rgb

 

Děkujeme!
Partneři a sponzoři projektu Česko zpívá Smetanu

ccshklatovy     LK Logotype PANTONE 633 U  Rok_ceske_hudby_logo_zakladni_cerne_rgblogo_nadace_zivot_umelceMC_Praha1MKCRP6  PK-logo-zkracene-zona-B_PNGstatni_fond_kultury    chf_logolitomyslČesko zpívá smetanu 

© Unie českých pěveckých sborů 2023